Javna nabava

 

PLAN NABAVE / REGISTAR UGOVORA/ JEDNOSTAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Izjava-sukob interesa

===========================

      EU PROJEKTI

Ugovor o dodjeli EU bespovratnih sredstva 

 

                                              PLAN NABAVE

  • Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine “, br. 120/16) javni naručitelj obvezan je objaviti Plan nabave.
  • Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti plan nabave i sve njegove kasnije promjene na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).
  • Izvještaje objavljenih planova nabave Javne vatrogasne postrojbe Umag možete kreirati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom „Planovi nabave“

Plan nabave JVP Umag 2022

Izmjena plana nabave po 1.rebalansu za 2022. 10.06.2022.

Izmjena Plana nabave 12.05.2022.

 Izmjena Plana Nabave 09.03.2022.

Izmjena Plana nabave-  09.02.2022.

Odluka -plan nabave 2022

Rpt_PlnNabave03.01.2022.

Plan nabave JVP Umag 2021

Izmjena_Plana nabave 26.11.2021.

Izmjena Plana nabave  05.10.2021.

 Izmjena Plana nabave 12.04.2021.

Rpt_PlanNabave-ažurirano 12.01.2021.

Tabelarni prikaz plana nabave 2021

Plan nabave 2021 -Odluka 04.01.2021.

Plan nabave JVP Umag 2020

Rpt_PlanNabave ažurirano 05.11.2020.

Rpt_PlanNabave  ažurirano 16.09.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano  17.07.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano 14.07.2020. /

Rpt_PlanNabave ažurirano 28.04.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano.21.02.2020.

PLAN NABAVE 2020 02.01.2020.

Odluka Plan nabave 2020.

Plan nabave JVP Umag 2019

statističko Izvješće o javnoj nabavi 2019  – 05.03.2020.

Rpt_PlanNabave  ažurirano 04.12.2019. 

Rpt_PlanNabave ažurirano 17.10.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 04.09.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 15.07.2019

Rpt_PlanNabave-ispravakažurirano 22.05.2019.

Rpt_PlanNabave  I.IZMJENE  ažurirano 23.04.2019.

Rpt_PlanNabave JVP za 2019.

Odluka plan nabave 2019.

================================

Plan nabave JVP Umag 2018

Tabelarni prikaz Plana nabave JVP Umag za 2018 godinu

Plan nabave-Oglasnik 1. IZMJENE

Plan nabave-OGLASNIK -2. Izmjene

Rpt_PlanNabave– ažurirano 30.07.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 13.09.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 05.10.2018

Rpt_PlanNabave  – ažurirano 07.12.2018.

================================

2016-2017

pdf-icon Plan NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90-2011) – preuzmi.pdf
pdf-icon Izmjene plana NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon  2. Izmjene plana nabave 2016

JVP -REGISTAR UGOVORA 2016 (1)

PLAN NABAVE 2pdf-icon017 – preuzmi .pdf
pdf-icon Pravilnik o jednostavnoj nabavi – preuzmi .pdf
pdf-icon Plan nabave PVZ Umag – preuzmi .pdf
pdf-icon  Plan nabave 2017- 1.Izmjene – preuzmi.pdf

PLAN NABAVE 2017- 2._IZMJENE

JVP -REGISTAR UGOVORA 2017

 

______________________________________________________________________

PLAN NABAVE PVZ UMAG

2022

Obavijest o nadmetanju za postupak Financijski leasing s opcijom kupnje vatrogasne platforme objavljena u EOJN  ⤵

 Obavijest o nadmetanju

Odluka o nabavi financijskog leasinga-kupnja vatrogasne platforme

Plan nabave  – izmjena 23.02.2022.

Plan nabave PVZ Umag 2022

Rpt_PlanNabave PVZ 2022

REGISTAR UGOVORA PVZ UMAG – 2022

Registar Ugovora

2018 

Izmjene PlanaNabave

Dokumentacija o nabavi- Financijski leasing s opcijom kupnje vatrogasne cisterne

Odluka o nabavi vatrogasne cisterne

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -1

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -2

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -3

REGISTAR UGOVORA PVZ UMAG 2018

Registar ugovora 2018

=============================================

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma JVP Umag

  • Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine “, br. 120/16) javni naručitelj obvezan je voditi i objaviti registar ugovora i okvirnih sporazuma.
  • Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH).
  • Izvještaje objavljenih ugovora Javne vatrogasne postrojbe Umag možete kreirati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom „Registri ugovora“

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2022

Registar Ugovora  08.08.2022.

Registar Ugovora 14.04.2022.

 

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2021

Registar ugovora 31.12.2021.

Registar ugovor  29.11.2021.

Registar ugovora 07.10.2021.

Registar ugovora 04.06.2021.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2020

RPT_Ugovor 14.10.2020

RPT_Ugovor 20.07.2020.

RPT_Ugovor   28.04.2020.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2019

RPT_Ugovor         25.11.2019.

RPT_Ugovor         06.09.2019. 

RPT_Ugovor         03.07.2019.

RPT_Ugovor  –      24.05.2019.

Registar ugovora – 18.04.2019.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2018

Registar ugovora 2018

RPT_Ugovora 20.06.2018

Registar Ugovora na dan 13.07.2018.

Registar ugovora- ažurirano 10.08.2018.

RPT_Ugovor -ažurirano 19.12.2018.

JAVNA NABAVA JVP UMAG 2019._________

Evidencijski broj nabave 50-19 – NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA

Obavijest o nadmetanju – objava 22.05.2019.

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2816579

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-nabava vozila

Odluka odabir ponude-nabava vozila

Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave

===================================================

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2022.

Poziv za dostavu ponuda nabava  goriva 2022 .18.01.2022.

Zapisnik o otvaranju ponuda-gorivo

Odluka o odabiru -gorivo

Poziv za dostavu ponuda nabava plina 2022.    18.01.2022.

Zapisnik o otvaranju ponuda-plin

Odluka o odabiru-plin

POKRETANJE NABAVE-OSIGURANJA              18.01.2022.

Zapisnik o otvaranju ponuda-usluge osiguranja

Odluka o odabiru-usluge osiguranja

 

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2021.

Poziv za dostavu ponuda-nabava plina 14.01.2021.

Odluka o odabiru-plin 2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-plin

Poziv za dostavu ponuda gorivo 2021 14.01.2021.

Odluka o odabiru-gorivo 2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-gorivo

Poziv na dostavu ponuda – nabava usluga osiguranja 2021.  13.01.

Odluka o odabiru usluge osiguranja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-usluge osiguranja

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2020.

Poziv za dostavu ponuda-čizme za šumske požare 17.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda-čizme za strukturne požare 21.09.2020.

Poziv za dostavu ponuda-zaštitna odijela za šumske požare 06.04.2020.

Poziv za dostavu ponuda-nabava plina 13.01.2020.

Poziv za dostavu ponuda gorivo 2020. 13.01.2020.

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2019.

Poziv- dostava ponuda-pumpa za vatrogasno vozilo unimog MB1550  15.10.2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna odijela za šumske požare     21.02.2019.

Poziv za dostava ponuda -visokotlačno vitlo                                       21.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela                20.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-Plin      05.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda – gorivo 2019        14.02.2019.   

Poništenje postupka        12.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda- nabava goriva       05.02.2019.

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2018

JVP-poziv INA

JVP-poziv crodux

POZIV ZA DOST.PONUDA -PLIN

Poziv dostava ponuda-uskočni jastuk

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela

Poziv za dostava ponuda-komplet hidrauličkog alata

 

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE VOZILO

Obrazac 3-PONUDBENI LIST

Obrazac -poziv dost.ponude vozilo

TROŠKOVNIK -vozilo (1)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE NADOGRADNJA

Obrazac poziv dost.ponude -nadogr.vozila

PONUDBENI LIST – NADOGRADNJA

TROŠKOVNIK -nadog.vozila

Statistika

Statističko izvješće o javnoj nabavi  za 2021 godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020 godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019 godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018 godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017 godinu

 

 

JVP UMAG