Javna nabava

 

PLAN NABAVE / REGISTAR UGOVORA/ JEDNOSTAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Izjava-sukob interesa

Sukoba interesa

Plan nabave JVP Umag 2021

Izmjena Plana nabave  05.10.2021.

 Izmjena Plana nabave 12.04.2021.

Rpt_PlanNabave-ažurirano 12.01.2021.

Tabelarni prikaz plana nabave 2021

Plan nabave 2021 -Odluka 04.01.2021.

Plan nabave JVP Umag 2020

Rpt_PlanNabave ažurirano 05.11.2020.

Rpt_PlanNabave  ažurirano 16.09.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano  17.07.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano 14.07.2020. /

Rpt_PlanNabave ažurirano 28.04.2020.

Rpt_PlanNabave ažurirano.21.02.2020.

PLAN NABAVE 2020 02.01.2020.

Odluka Plan nabave 2020.

Plan nabave JVP Umag 2019

statističko Izvješće o javnoj nabavi 2019  – 05.03.2020.

Rpt_PlanNabave  ažurirano 04.12.2019. 

Rpt_PlanNabave ažurirano 17.10.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 04.09.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 15.07.2019

Rpt_PlanNabave-ispravakažurirano 22.05.2019.

Rpt_PlanNabave  I.IZMJENE  ažurirano 23.04.2019.

Rpt_PlanNabave JVP za 2019.

Odluka plan nabave 2019.

================================

Plan nabave JVP Umag 2018

Tabelarni prikaz Plana nabave JVP Umag za 2018 godinu

Plan nabave-Oglasnik 1. IZMJENE

Plan nabave-OGLASNIK -2. Izmjene

Rpt_PlanNabave– ažurirano 30.07.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 13.09.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 05.10.2018

Rpt_PlanNabave  – ažurirano 07.12.2018.

================================

2016-2017

pdf-icon Plan NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90-2011) – preuzmi.pdf
pdf-icon Izmjene plana NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon  2. Izmjene plana nabave 2016

JVP -REGISTAR UGOVORA 2016 (1)

PLAN NABAVE 2pdf-icon017 – preuzmi .pdf
pdf-icon Pravilnik o jednostavnoj nabavi – preuzmi .pdf
pdf-icon Plan nabave PVZ Umag – preuzmi .pdf
pdf-icon  Plan nabave 2017- 1.Izmjene – preuzmi.pdf

PLAN NABAVE 2017- 2._IZMJENE

JVP -REGISTAR UGOVORA 2017

 

______________________________________________________________________

PLAN NABAVE PVZ UMAG 2018 

Izmjene PlanaNabave

Dokumentacija o nabavi_Financijski leasing s opcijo kupnje vatrogasne cisterne

Odluka o nabavi vatrogasne cisterne

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -1

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -2

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -3

 

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2021

Registar ugovora 07.10.2021.

Registar ugovora 04.06.2021.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2020

RPT_Ugovor 14.10.2020

RPT_Ugovor 20.07.2020.

RPT_Ugovor   28.04.2020.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2019

RPT_Ugovor         25.11.2019.

RPT_Ugovor         06.09.2019. 

RPT_Ugovor         03.07.2019.

RPT_Ugovor  –      24.05.2019.

Registar ugovora – 18.04.2019.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2018

Registar ugovora 2018

RPT_Ugovora 20.06.2018

Registar Ugovora na dan 13.07.2018.

Registar ugovora- ažurirano 10.08.2018.

RPT_Ugovor -ažurirano 19.12.2018.

JAVNA NABAVA JVP UMAG 2019._________

Evidencijski broj nabave 50-19 – NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA

Obavijest o nadmetanju – objava 22.05.2019.

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2816579

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-nabava vozila

Odluka odabir ponude-nabava vozila

Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave

===================================================

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2021.

Poziv za dostavu ponuda-nabava plina 14.01.2021.

Odluka o odabiru-plin 2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-plin

Poziv za dostavu ponuda gorivo 2021 14.01.2021.

Odluka o odabiru-gorivo 2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-gorivo

Poziv na dostavu ponuda – nabava usluga osiguranja 2021.  13.01.

Odluka o odabiru usluge osiguranja

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda-usluge osiguranja

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2020.

Poziv za dostavu ponuda-čizme za šumske požare 17.11.2020.

Poziv za dostavu ponuda-čizme za strukturne požare 21.09.2020.

Poziv za dostavu ponuda-zaštitna odijela za šumske požare 06.04.2020.

Poziv za dostavu ponuda-nabava plina 13.01.2020.

Poziv za dostavu ponuda gorivo 2020. 13.01.2020.

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2019.

Poziv- dostava ponuda-pumpa za vatrogasno vozilo unimog MB1550  15.10.2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna odijela za šumske požare     21.02.2019.

Poziv za dostava ponuda -visokotlačno vitlo                                       21.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela                20.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-Plin      05.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda – gorivo 2019        14.02.2019.   

Poništenje postupka        12.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda- nabava goriva       05.02.2019.

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2018

JVP-poziv INA

JVP-poziv crodux

POZIV ZA DOST.PONUDA -PLIN

Poziv dostava ponuda-uskočni jastuk

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela

Poziv za dostava ponuda-komplet hidrauličkog alata

 

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE VOZILO

Obrazac 3-PONUDBENI LIST

Obrazac -poziv dost.ponude vozilo

TROŠKOVNIK -vozilo (1)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE NADOGRADNJA

Obrazac poziv dost.ponude -nadogr.vozila

PONUDBENI LIST – NADOGRADNJA

TROŠKOVNIK -nadog.vozila