Katalog informacija / Cjenik usluga

 

 

 

                 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnja izvješća

2021

Godisnje_izvjesce 2021

2020

Godisnje_izvjesce 2020

2019

Godisnje_izvjesce_2019

2018

Godisnje_izvjesce 2018

2017

Godisnje izvjesce 2017

2016

Godišnje izvješće 2016

2015

Godisnje izvjesce 2015

===================================

 CJENIK USLUGA JVP UMAG

Cjenik usluga JVP Umag 2022. od 01.08.2022.

Odluka usvajanje Cjenika usluga

============================

Cjenik usluga JVP Umag 2021.

Odluka Vatrogasnog vijeća- usvajanje cjenika 

CJENIK-USLUGA-JVP-UMAG 2013.godina 

===================================

Zahtjev za pristup informacijama-2021

katalog informacija

zahtjev za pristup informacijama-stari

odluka službenik za informiranje 2017

Odluka službenik za informiranje 2012

 

 

 

JVP UMAG