Financijski izvještaji

 

 

 

 

 

2022.godina

Financijski izvještaj 01.01.2022.-30.06.2022.

Odluka  o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja JVP Umag

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana JVP Umag

Referentna stranica

Potvrda-financijski izvještaj

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.2

Bilješke uz polugodišnji .JVP 2022

 

I.Izmene i dopune financijskog plana za 2022.godinu

06.06.2022.

Odluka usvajanje I.izmijena financijskog plana za 2022.

I. Izmjene financijskog plana JVP za 2022.

Obrazloženje 1. izmjena financijskog plana 2022.godinu

 

=========================================

Usvojeno  na 5.sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga – Umago, dana 09. prosinca 2021. godine.

Odluka-financijski plan 2022-2024

Financijski plan za 2022.godinu

Financijski Plan 2022-2024.-Rashodi

Financijski Plan 2022-2024 -Prihodi

Obrazloženje financijskog plana 2020-2022

2021.godina

Financijski izvještaj 01.01.2021.-31.12.2021.

Izvršenje financijskog plana 2021.godine

Odluka prihvaćanje financijskog izvještaja

Objava: 31.01.2022.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

Referentna stranica

Potvrda Fina

Bilješke uz financijski izvještaj 2021

II.izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

24.11.2021.

Obrazloženje II. izmjena financijskog plana za 2021.

Odluka usvajanje II. izmjena i dopuna financijskog plana

Financijski izvještaj 01.01.2021.-30.06.2021.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.1

Bilješke uz financijski izvještaj

Referentna stranica – Potvrda Fina

Odluka financijski izvještaj 30.06.2021.

====================================

I.Izmjene i dopune financijskog plana JVP Umag za 2021.godinu.

02.04.2021.

Odluka  usvajanje I.Izmjena i dopuna financijskog plana JVP Umag 

Obrazloženje I. izmjena financisjkog plana 2021

====================================

Financijski plan 2021

Odluka usvajanje financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana 2021-2023

Rashodi 2021-2023

Prihodi 2021-2023

2020.godina

Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.

Odluka Vatrogasno vijeće- usvajanje financijskog izvješća za 2020

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020.godinu

Objava: 29.01.2021.

Obrasci financijskih izvještaja v.6.0.2 

Referentna stranica

Potvrda Fine

Bilješke uz financijski izvještaj  31.12.2020.

===================================

II.izmjene i dopune financijskog plana JVP za 2020.godinu  usvojene 28.10.2020. stupaju na snagu 05.11.2020.

Odluka Vatrogasno vijeće-usvajanje II .izmjena financ.plana 2020.

================================================

Financijski izvještaj 01.01.2020.-30.06.2020.

Objava: 09.07.2020.

Potvrda Fina / Referentna strana /

Bilješke uz polugodišnji fin.izvještaj JVP 2020

Obrasci financijskih izvještaja v 6.0.0

Odluka -prihvaćanje financijskog izvještaja

====================================

I.Izmjene i dopune financijskog plana JVP Umag za 2020.godinu usvojen 29.06.2020. stupa na snagu 07.srpnja 2020.

Odluka UV-usvajanje I izmjena financ.plana 2020.

=====================================

Plan proračuna 2020

Odluka UV-usvajanje financijskog plana 2020-2022

opis programa prijedloga proračuna JVP 2020

Prihodi 2020-2022  Rashodi 2020-2022

Obrazloženje financ.plana 2020-2022

2019.godina

Financijski izvještaj 01.01.2019.-31.12.2019.

OBJAVA:31/01/2020

OdlukaUV financijsko izvješće 2019

Potvrda Fine

Referentna strana

Bilješke uz financijski izvještaj 2019 .

Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.

==============================

Financijski izvještaj 01.01.2019.-30.06.2019.

Odluka Upravno vijeće -financijsko izvješće 01.01.2019.-30.06.2019.

Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.7

Referentna stranica

Potvrda Fina

Bilješke uz polugodišnji izvještaj

===============================================

Odluka UV -2. izmjene i dopune financijskog plana 2019

II izmjene i dopune financijskog plana 2019.usvojen 02.12.2019

I. Izmjene financijskog plana za 2019. usvojen 17.04.2019.

Odluka UV-1.izmjene financijskog plana 2019

Odluka UV-Financijski plan 2019.

Financijski plan 2019-2021-opći dio

Financijski plan 2019-2021-prihodi

Financijski plan 2019-2021-rashodi

Obrazloženje financ.plana 2019-2021

Opis programa prijedloga proračuna JVP 2019

Odluka Upravno vijeće

2018.godina

Financijski izvještaj 01.01.2018.-31.12.2018. – Objava :01/02/2019

  1. Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018. 
  2. Referentna strana
  3. Potvrda Fina
  4. Bilješke uz financijski izvještaj 2018.
  5. Odluka Upravno vijeće-Financijski izvještaj

 

=================================

Odluka-Financijsko izvješće 01.01.-30.06.2018.

Bilješke uz polugodišnji izvještaj

Potvrda Fina Referentna strana

Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6.

Odluka-II izmjene financijskog plana 2018

Obrazloženje II. izmjena financisjkog plana 2018

II.izmjene i dopune plana

Odluka-1.izmjene i dopune financijskog plana

Obrazloženje 1. izmjena financisjkog plana 2018

I.Izmjene financisjkog plana 2018.

I. Izmjene financisjkog plana 2018.-II dio

Financijski plana 2018-2020

Obrazloženje financ.plana 2018-2019

Zaključak Upravno vijeće


2017. godina

Zaključak UV-fin.izvješće

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJEŠTAJ 2017

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017

Potvrda Fina

Referentna stranica

2Tablice uz obvezne Biljeske

Financijski plan 2017
Excel-iconFinanc. izvještaj 01.01.-30.06.2017
 pdf-iconObrazloženje financijskog izvještaja 01.01.-30.06.2017.
 pdf-icon1.Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.godinu

pdf-icon2.izmjene i dopune financijskog plana za 2017


2016. godina

pdf-iconZaključak Upr.vijeća-Financijski
Excel-iconJVP obrasci završni 2016
Bilješke završni JVP 2016
Excel-iconTablice uz obvezne bilješke
pdf-iconReferentna stranica
pdf-iconPotvrda fine
Excel-icon1. rebalans JVP – 14.07.2016.
Excel-iconFinancijski izvještaj 01.01 – 30.06.2016.
pdf-iconBilješke uz polug. izvještaj
pdf-iconPotvrda Fina

2015. godina

pdf-iconPotvrda Fine
Excel-iconJVP – obrasci završni 2015 
Excel-iconTablice uz obvezne biljeske 2015
pdf-iconRefer. stranica
pdf-iconZaključak upravnog vijeća
I

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

JVP UMAG