Rad Vatrogasnog vijeća

 

   

 

2020.godina

Članovi Vatrogasnog vijeća 2020-2025

Poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća

====================================

SJEDNICE VATROGASNOG VIJEĆA

2022.godina

22.09.2022.

Zaključci 14.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 14.sjednica Vatrogasnog vijeća

01.09.2022.

Zaključci 13.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 13.sjednica Vatrogasnog vijeća

29.07.2022.

Zaključci 12.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 12.sjednica  Vatrogasnog vijeća

20.04.2022.

Zaključci 11.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 11.sjednica Vatrogasnog vijeća

21.02.2022.

Zaključci 10.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 10.sjednica Vatrogasnog vijeća

2021.godina

17.12.2021.

Poziv 09.sjednica Vatrogasnog vijeća

Zaključci 09.sjednica Vatrogasnog vijeća

28.10.2021.

Poziv 08.sjednica Vatrogasnog vijeća

Zaključci 08.sjednica Vatrogasnog vijeća

27.04.2021.

Poziv 07. sjednica Vatrogasnog vijeća

Zaključci 07.sjednica Vatrogasnog vijeća

16.02.2021.

Poziv 06.sjednica Vatrogasnog vijeća

Zaključci 06.sjednica Vatrogasnog vijeća

2020.godina

10.12.2020.

Zaključci 05.sjednica Vatroganog vijeća

poziv.05 sjednica Vatr.ogasnog ijeća

24.11.2020.

Zaključci 04.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 04.telefonska sjednica 

16.10.2020.

Zaključci 03.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 03.sjednica Vatrogasnog vijeća

25.08.2020.

Zaključci 02.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 02.sjednica Vatrogasnog vijeća

07.08.2020.

Zaključci 01.konstituir.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 01.konstituiraj.sjednica Vatrogasnog vijeća

====================================

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Zaključci-Zapisnik 35.telef.sjednica 30.06.2020.

Poziv 35. telefonska sjednica UV 30.06.2020.

Zapisnik 34.sjednica UV -16.04.2020.

Poziv 34. telefonska sjednica UV 16.04.2020.

Zaključci sa 33.sjedniceUV 21.02.2020.

Poziv 33.sjednica Upravnog vijeća 21.02.2020.

2019.godina

Zaključci 32.telefonska sjednica 17.12.2019.

Poziv 32.Telefonska sjednica UV 17.12.2019.

Zaključci sa 31.sjednice UV 05.12.2019.

Poziv 31. sjednica Upravnog vijeća 05.12.2019.

Zaključci sa 30.telefonske sjednice UV 31.10.2019.

Poziv 30.telefonska  sjednica Upravnog vijeća 31.10.2019.

Zaključci sa 29.sjednice Upravnog vijeća 11.10.2019.

Poziv 29. sjednica Upravnog vijeća 11.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka pregovora

Poziv 28.telefonska sjednica 26.07.2019.

Zaključci sa 27.sjednice Upravog vijeća 17.06.2019.

Poziv 27. sjednica UV 17.06.2019.

Zapisnik i Odluka sa 26. sjednice UV

Poziv 26. telefonska sjednica 07.05.2019.

Zaključci sa 25.sjednice Upravnog vijeća 15.03.2019.

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća 15.03.2019.

Zaključci s 24.sjednice Upravnog vijeća 08.02.2019.

Poziv  za 24. sjednicu Upravnog vijeća 08.02.2019.

 

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik  2019 

 

 

JVP UMAG