Vježba – 3.smjena JVP Umag i Hitna Umag

30.03.2016 djelatnici JVP Umag i Hitna Umag održali su zajedničku vježbu o načinu zbrinjavanja i vađenja unesećene osobe iz vozila.