ZAHVALNICA GRADA UMAGA

06.05.2021.Povodom Dana Grada Umaga
posebne  zahvale uručene su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag i
Bojanu Štokovcu zapovjedniku JVP Umag-načelniku stožera civilne zaštite Grada Umaga.