06.05.2021 DAN GRADA UMAGA

https://umag.hr/novosti/grad-umag-urucio-posebne-zahvalnice-za-izuzetan-doprinos-u-borbi-protiv-pandemije-549

U okviru obilježavanja Dana Grada Umaga, 6. svibnja 2021. godine, u jutarnjim su se satima u Gradskoj vijećnici Grada Umaga okupili predstavnici svih sudionika koji su dali izuzetan doprinos u sprječavanju širenja zaraze virusom Sars-Cov2 (Covid-19) na području Grada Umaga i Istarske županije te pružanju adekvatne skrbi zaraženima s područja Umaga, a za koje je Odluku o dodjeli posebnih zahvala donijelo Gradsko vijeće Grada Umaga-Umago.

Posebne su zahvale uručili gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese te predsjednik Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021. Jurica Šiljeg Zavodu za javno zdravstvo Istarske Županije, Općoj bolnici Pula, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske Županije, Istarskim domovima zdravlja, Stožeru civilne zaštite Istarske županije, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag, Ministarstvu unutarnjih poslova-PP Umag, Gradskom društvu Crvenog križa Buje, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Umag, Trgovačkom društvu Komunela d.o.o. Umag, Trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag, Bojanu Štokovcu-načelniku stožera civilne zaštite Grada Umaga, Jovanki Popović Glavičić-voditeljici umaške ispostave HMS, Damiru Leki, spec. epidemiologije, epidemiologu umaške ispostave ZJZIŽ, Nenadu Ferenčiću-višem sanitarnom inspektoru, Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag te gospodinu Danielu Ferlinu, dr. med., voditelju umaške ispostave Istarskih domova zdravlja.