Godišnja priznanja Grada Umaga

S obzirom na doprinos u borbi protiv širenja zaraze korona virusom (Covid-19) na području našega grada i skrbi o zaraženim osobama s područja Umaga, Gradsko je vijeće donijelo odluku o posebnoj zahvali Zavodu za javno zdravstvo Istarske Županije, Općoj bolnici Pula, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske Županije, Istarskim domovima zdravlja, Stožeru civilne zaštite Istarske županije, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag, Ministarstvu unutarnjih poslova-PP Umag, Gradskom društvu Crvenog križa Buje, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Umag, Trgovačkom društvu Komunela d.o.o. Umag, Trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag te načelniku stožera civilne zaštite Grada Umaga Bojanu Štokovcu, voditeljici umaške ispostave HMS Jovanki Popović Glavičić, epidemiologu umaške ispostave ZJZIŽ Damiru Leki i višem sanitarnom inspektoru Nenadu Ferenčiću.

⬇️

https://umag.hr/novosti/godisnja-priznanja-grada-umaga-nagrada-za-zivotno-djelo-lini-cervaru-415