Potpisan Sporazum o financiranju vatrogasne djelatnosti

26.02.2020.

Danas je u prostorijama Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Splitu potpisan Sporazum o financiranju vatrogasne djelatnosti za aktivnosti opremanja i aktivnosti osposobljavanja vatrogasnih zajednica za razdoblje 2020. do 2023. između Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva poljoprivrede. Potpisanim Sporazumom definiraju se sredstva koja će se koristiti za poslove obavljanja vatrogasne djelatnosti i to za aktivnosti opremanja i osposobljavanja vatrogasnih zajednica iz namjenskog prihoda – sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma. Pravo na sredstva ostvaruju sve vatrogasne organizacije prema stupnju njihove opremljenosti, površini šuma i šumskih zemljišta te prema stupnju ugroženosti od požara za područje nad kojim provode vatrogasnu djelatnost, a koje utvrđuje Vatrogasni stožer Hrvatske vatrogasne zajednice.

https://www.hvz.hr/vijesti/hrvatska-vatrogasna-zajednica/potpisan-sporazum-o-financiranju-vatrogasne-djelatnosti