Vlada donijela Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini

Vlada RH je donijela Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini. Program je nastao na temelju prikupljenh podataka o provedbi zadataka za prethodne godine te na zaključcima analize protupožarne sezone 2019. Nakon samog završetka sezone održan je niz sastanaka, čiji je rezultat ovako rano donošenje programa, što će sigurno pridonijeti boljim pripremama za samu sezonu. Za koordiranje, praćenje i suklađivanje programa zaduženi su Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica. Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića za provedbu Programa aktivnosti osigurana su sredstava u Državnom proračunu za 2020. godinu: na Razdjelu Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 25 milijuna kuna te na Razdjelu Ministarstva obrane u iznosu od 112,065 milijuna kuna, a na Razdjelu Ministarstva unutarnjih poslova i ostalih sudionika u okviru redovne djelatnosti i neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava.

U ovoj godini naknada po angažiranom sezonskom vatrogascu povećava s 3500 na 4000 kuna, protupožarna naknada sa 170 na 200 kuna, a refundacija mjesečnih troškova po profesionalnom dopunskom domicilnom vatrogascu sa 7000 na 8000 kuna.

Naglasak je dan i preventivnom djelovanju svih subjekata, posebno lokalne samouprave.U provedbu programa su uključeni i novi sudionici poput Udruga poslodavaca u hotelijerstvu, školske ustanove i Muzej hrvatskog vatrogastva, koji će raditi na preventivnom aspektu borbe protiv požara, s ciljem da se što više građana, uključujući i najmlađa osvijesti o opasnostima od požara otvorenog prostora.

Božinović je pohvalio održavanje međuresorne vatrogasne vježba “Sigurnost 20”, radi provjere funkcioniranja rada svih sastavnica Sustava domovinske sigurnosti.

Predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je da je napravljen ogroman iskorak time što se Program aktivnosti donosi prvi put na početku godine.

– To će nam omogućiti još bolju pripremu i prevenciju za nadolazeću protupožarnu sezonu, rekao je Krstičević, koji je također istaknuo važnost Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama. Istaknuo je da će MORH aktivno sudjelovati kao i svake godine sa pomorskim, zračnim i kopnnenim snagama.

Na kraju sjednice premijer Andrej Plenković se zahvalio svim vatrogascima na njihovom radu, i istaknuo da je posebno ponosan što je Hrvatska vatrogasna zajednica postala Središnji državni ured za vatrogastvo.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_3_42.html

#rescEU

Prirodne katastrofe mogu se pojaviti bilo kada, a velike štete mogu preopteretiti nacionalne resurse. Kako bi pomogla zaštititi europske građane i spašavati živote, EU sada može pružiti dodatnu pomoć za podršku nacionalnim javnim tijelima u takvim teškim trenucima.

RescEU

Prirodne katastrofe mogu se pojaviti bilo kada, a velike štete mogu preopteretiti nacionalne resurse. Kako bi pomogla zaštititi europske građane i spašavati živote, EU sada može pružiti dodatnu pomoć za podršku nacionalnim javnim tijelima u takvim teškim trenucima. #rescEU

Publiée par Hrvatska vatrogasna zajednica – HVZ sur Mercredi 8 janvier 2020