PLAN NABAVE / REGISTAR UGOVORA/ JEDNOSTAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukoba interesa

 

 

Plan nabave JVP Umag 2019

Rpt_PlanNabave ažurirano 17.10.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 04.09.2019.

Rpt_PlanNabave ažurirano 15.07.2019

Rpt_PlanNabave-ispravakažurirano 22.05.2019.

Rpt_PlanNabave  I.IZMJENE  ažurirano 23.04.2019.

Rpt_PlanNabave JVP za 2019.

Odluka plan nabave 2019.

================================

Plan nabave JVP Umag 2018

Tabelarni prikaz Plana nabave JVP Umag za 2018 godinu

Plan nabave-Oglasnik 1. IZMJENE

Plan nabave-OGLASNIK -2. Izmjene

Rpt_PlanNabave– ažurirano 30.07.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 13.09.2018.

Rpt_PlanNabave – ažurirano 05.10.2018

Rpt_PlanNabave  – ažurirano 07.12.2018.

================================

2016-2017

pdf-icon Plan NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon Obveze iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90-2011) – preuzmi.pdf
pdf-icon Izmjene plana NABAVE 2016 – preuzmi .pdf
pdf-icon  2. Izmjene plana nabave 2016

JVP -REGISTAR UGOVORA 2016 (1)

PLAN NABAVE 2pdf-icon017 – preuzmi .pdf
pdf-icon Pravilnik o jednostavnoj nabavi – preuzmi .pdf
pdf-icon Plan nabave PVZ Umag – preuzmi .pdf
pdf-icon  Plan nabave 2017- 1.Izmjene – preuzmi.pdf

PLAN NABAVE 2017- 2._IZMJENE

JVP -REGISTAR UGOVORA 2017

 

______________________________________________________________________

PLAN NABAVE PVZ UMAG 2018 

Izmjene PlanaNabave

Dokumentacija o nabavi_Financijski leasing s opcijo kupnje vatrogasne cisterne

Odluka o nabavi vatrogasne cisterne

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -1

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -2

Izjava o nepostojanju sukoba interesa -3

 

_____________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2019

RPT_Ugovor         06.09.2019. 

RPT_Ugovor         03.07.2019.

RPT_Ugovor  –      24.05.2019.

Registar ugovora – 18.04.2019.

REGISTAR UGOVORA JVP UMAG 2018

Registar ugovora 2018

RPT_Ugovora 20.06.2018

Registar Ugovora na dan 13.07.2018.

Registar ugovora- ažurirano 10.08.2018.

RPT_Ugovor -ažurirano 19.12.2018.

_______________________________________________________________________________

                                  JAVNA NABAVA JVP UMAG 2019._________

Evidencijski broj nabave 50-19 – NABAVA RABLJENOG TERENSKOG VOZILA

Obavijest o nadmetanju – objava 22.05.2019.

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2816579

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-nabava vozila

Odluka odabir ponude-nabava vozila

Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave

==================================================================

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna odijela za šumske požare     21.02.2019.

Poziv za dostava ponuda -visokotlačno vitlo                                       21.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela                20.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda-Plin                                                               05.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda – gorivo 2019                                               14.02.2019.   

Poništenje postupka                                                                                 12.02.2019.

Poziv za dostavu ponuda- nabava goriva                                              05.02.2019.

 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2018

JVP-poziv INA

JVP-poziv crodux

POZIV ZA DOST.PONUDA -PLIN

Poziv dostava ponuda-uskočni jastuk

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasna interventna odijela

Poziv za dostava ponuda-komplet hidrauličkog alata

 

JEDNOSTAVNA NABAVA JVP UMAG 2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE VOZILO

Obrazac 3-PONUDBENI LIST

Obrazac -poziv dost.ponude vozilo

TROŠKOVNIK -vozilo (1)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE NADOGRADNJA

Obrazac poziv dost.ponude -nadogr.vozila

PONUDBENI LIST – NADOGRADNJA

TROŠKOVNIK -nadog.vozila

______________________________________________________________________________