2019– NOVE PROCEDURE

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura izdavanja narudžbenica

Procedura obračuna i naplate prihoda

Procedura zaprimanja i provjere računa

====================================

2018 

Odluka o vrijednosti pojedinačne nabave

Službenik za zaštitu osob.podataka

2011-2015

pdf-icon Procedura zaprim.računa pdf-icon Procedura stvaranja ugov.obveza pdf-icon Procedura -naplata prihoda
pdf-icon Procedura izdavanja narudžbi pdf-icon NAPUTAK-sadržaj računa pdf-icon Odluka o vrijed.poj.nabave

pdf-iconslužbenik za zaštitu osobnih podataka