Rad Vatrogasnog vijeća

 

   

 

2020.godina

Članovi Vatrogasnog vijeća 2020-2025

Poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća

====================================

SJEDNICE VATROGASNOG VIJEĆA

25.08.2020.

Zaključci 2.sjednica Vatrogasnog vijeća

Poziv 2.sjednica Vatrogasnog vijeća

07.08.2020.

Zaključci 1.konstituir.sjednica vatrogasnog vijeća

Poziv 1.konstituiraj.sjednica Vatrogasnog vijeća

====================================

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Zaključci-Zapisnik 35.telef.sjednica 30.06.2020.

Poziv 35. telefonska sjednica UV 30.06.2020.

Zapisnik 34.sjednica UV -16.04.2020.

Poziv 34. telefonska sjednica UV 16.04.2020.

Zaključci sa 33.sjedniceUV 21.02.2020.

Poziv 33.sjednica Upravnog vijeća 21.02.2020.

2019.godina

Zaključci 32.telefonska sjednica 17.12.2019.

Poziv 32.Telefonska sjednica UV 17.12.2019.

Zaključci sa 31.sjednice UV 05.12.2019.

Poziv 31. sjednica Upravnog vijeća 05.12.2019.

Zaključci sa 30.telefonske sjednice UV 31.10.2019.

Poziv 30.telefonska  sjednica Upravnog vijeća 31.10.2019.

Zaključci sa 29.sjednice Upravnog vijeća 11.10.2019.

Poziv 29. sjednica Upravnog vijeća 11.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka pregovora

Poziv 28.telefonska sjednica 26.07.2019.

Zaključci sa 27.sjednice Upravog vijeća 17.06.2019.

Poziv 27. sjednica UV 17.06.2019.

Zapisnik i Odluka sa 26. sjednice UV

Poziv 26. telefonska sjednica 07.05.2019.

Zaključci sa 25.sjednice Upravnog vijeća 15.03.2019.

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća 15.03.2019.

Zaključci s 24.sjednice Upravnog vijeća 08.02.2019.

Poziv  za 24. sjednicu Upravnog vijeća 08.02.2019.

 

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik  2019