Sjednice Upravnog vijeća

 

 

 

2019.godina

Zaključci sa 29.sjednice Upravnog vijeća 11.10.2019.

poziv 29. sjednica Upravnog vijeća 11.10.2019.

Odluka o pokretanju postupka pregovora

Poziv 28.telefonska sjednica 26.07.2019.

Zaključci sa 27.sjednice Upravog vijeća 17.06.2019.

Poziv 27. sjednica UV 17.06.2019.

Zapisnik i Odluka sa 26. sjednice UV

Poziv 26. telefonska sjednica 07.05.2019.

Zaključci sa 25.sjednice Upravnog vijeća 15.03.2019.

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća 15.03.2019.

Zaključci s 24.sjednice Upravnog vijeća 08.02.2019.

Poziv  za 24. sjednicu Upravnog vijeća 08.02.2019.

 

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik  2019