Požarna sezona 2022

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi “Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku”.
Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (ministarstava, tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru.
Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja integraciju poslova i surađuje sa svim subjektima i sudionicima u sustavu protupožarne zaštite.Glavni napor požarne sezone kao i rad Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama započeo je 13. lipnja 2022.
Odluka je to koju je donio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, uz konzultacije s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja kao i sa zapovjednikom vojnih snaga.
Početak redovite dislokacije vatrogasnih snaga počinje 23. lipnja 2022. godine, a zapošljava se do 1131 sezonskog vatrogasca i 25 domicilnih vatrogasaca.
Osim postojećih dislokacija na Brijunima, Ugljanu – Kukljica, Dugom otoku – Božava, Divuljama, Braču, Hvaru, Visu, Lastovu, Mljetu, Korčuli, Dubrovniku, Pelješcu i Oklaju, u 2022. godini dodatno će se osigurati četiri lokacije i to u Tučepima, Posedarju, Nacionalnom parku Plitvička jezera i na Kornatima.

Vatrogasni sustav ukupno ima na raspolaganju: 2283 vozila za gašenje požara i spašavanje, 114 vozila za spašavanje s visina, 166 vozila za aparate i posebnu opremu, 3 sanitetska vatrogasna vozila, 10 vozila s opremom za zaštitu od opasnih tvari, 382 zapovjedna vozila, 1165 vozila za prijevoz vatrogasaca, 110 opskrbnih vozila, 146 specijalnih vozila te 61 plovilo.
Također, na raspolaganju je 30 887 operativnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i 3 155 u javnim vatrogasnim postrojbama.

U preventivne svrhe provode se i brojne promidžbene i informativne kampanje: od radijskih i TV spotova, do plakata i letaka postavljenih na plažama, trajektima, graničnim prijelazima i frekventnim mjestima uz prometnice.

izvor; https://hvz.gov.hr/