ZABRANA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

od 1. Lipnja – do 31. Listopada, traje zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru.
🚒🚒🚒 OPREZ 🚒🚒🚒 

Mole se građani da svaku pojavu dima

ili vatre, ODMAH jave na brojeve :
193, 112 ili 741-125