POŽAR U TRGOVINI – NOVA OBALA UMAG

30.06.2020 – 09:18

Po dobivenoj dojavi na intervenciju je upućeno

5 vatrogasaca sa 3 vozila.
Požar je ubrzo lokaliziran i ugašen.