zabrana loženja vatre 🔥

 

Od 09.04.2020, pa do daljnjeg stupa na snagu zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru i ne izdaju se dozvole.