05.07.2019. SAVUDRIJA – 4 ŠUMSKA POŽARA

U periodu od cca. 20min 4 šumska požara, udaljenosti jedan od drugog nekih 500m.
Za prvi požar dojavu smo zaprimili u 15:15, ostala tri su primjećena našim dolaskom na teren.
Opožarena površine je ukupno cca 2 hektara (borova šuma, trava i nisko raslinja).