VJEŽBE EVAKUACIJE U PŠ Bašanija

Petak, 09. 11. 2018. godine bio je posebno uzbudljiv za učenike PŠ Bašanija jer je u 11. 30 sati počela vježba evakuacije. Školska kuharica dojavila je učiteljicama i učenicama za nezgodu u kuhinji te da je izbio požar. V. d. ravnateljica kojoj je dojavljeno, uputila je obavijest Centru 112, a Centar JVP Umag. Do dolaska vatrogasaca, učenici su po planu evakuacije napuštali prostore škole. U pratnji učiteljica izlazili su sporednim vratima na školsko igralište gdje su, na sigurnoj udaljenosti, ostali s učiteljicama.

Dolaskom na mjesto intervencije, jedna skupina vatrogasaca ušla je u školu ugasiti požar, a druga skupina pretražiti jesu li svi sigurno napustili školu. Jednog učenika vatrogasci su nosilima izvukli i donijeli na igralište. Nakon što je vatra „ugašena“, škola pregledana te ocijenjeno da je prestala opasnost, učenici su se vratili s učiteljima u školu. Vježbi su prisustvovali svi razredi. Cilj ovakvih vježbi je provjeriti osposobljenost učenika i djelatnika  za postupanje u izvanrednim situacijama, u ovom slučaju požara u školi. Vježba je završila u 12 sati.

Zahvaljujemo lokalnoj zajednici na podršci pri pripremi vježbe i izvođenju, JVP Umag i DVD Umag na angažmanu i potpori te učiteljicama i učenicima talijanske škole s kojima dijelimo istu zgradu. Posebnu zahvalu iskazujemo našim učenicima na hrabrosti i učiteljicama na profesionalno odrađenoj vježbi.