U 18:52 zaprimljena je dojava da se vidi dim kraj mjesta Soši.
Dolaskom na navedenu lokaciju ustanovljeno je da gori na 2 mjesta.
Požar je ugašen u 20:35